Polska - doskonałe miejsce do inwestowania i rozwijania biznesu

Międzynarodowe raporty podkreślają stabilność gospodarczą i polityczną Polski, wykształcone i kompetentne kadry oraz duży rynek wewnętrzny. W czasach światowego kryzysu ekonomicznego Polska umocniła swoją pozycję nie tylko w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, ale całego Kontynentu. Inwestorzy zagraniczni chętnie lokują swój kapitał nad Wisłą traktując Polskę jako bezpieczne schronienie w czasach zawirowań gospodarczych. Dogodne położenie w centrum Europy i na skrzyżowaniu jej głównych szlaków komunikacyjnych sprawia, że z Polski można eksportować towary do wszystkich krajów europejskich i w ten sposób dotrzeć do ponad pół miliarda konsumentów.

Stabilność i bezpieczeństwo gwarantowane przez członkostwo w NATO i UE sprawiają, że Polska jest wiarygodnym, liczącym się partnerem biznesowym dla zagranicznych inwestorów.Najistotniejszym instrumentem wsparcia inwestycji są specjalne strefy ekonomiczne. Sprawdzona skuteczność stref w stymulowaniu rozwoju gospodarczego regionów oraz restrukturyzacji terenów poprzemysłowych zainspirowała posłów do zwiększenia, w ramach nowelizacji ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, łącznego limitu obszaru stref w Polsce do wysokości 25 tys. ha.

Specjalne strefy ekonomiczne od początku swojego istnienia są skutecznym instrumentem przyciągania inwestycji oraz ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój zatrudnienia w regionach. Świadczy o tym niesłabnące zainteresowanie przedsiębiorców lokowaniem swoich projektów właśnie na tych obszarach.

Zagraniczne koncerny, budujące w naszym kraju nowoczesne fabryki i rozwijające rynek usług, podnoszą konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto przedsiębiorcy inwestujący w strefach przywożą do Polski, również nowoczesne technologie i własne systemy zarządzania. Podnosi to kwalifikacje naszych pracowników oraz odsetek osób pracujących w sektorze wysokich technologii. O roli stref dla naszej gospodarki świadczą ich dotychczasowe wyniki. Na koniec III kwartału 2014 r. w wyniku nowych inwestycji w strefach utworzono blisko 210 tys. miejsc pracy. Zainwestowano u nas aż 99 112,16 mln zł.

Chciałbym tu zaznaczyć, że działalność zarządzających strefami nie sprowadza się tylko do wydawania zezwoleń. Obejmuje również szereg obszarów związanych z rozwojem regionów i wzrostem konkurencyjności polskiej gospodarki. Strefy prowadzą intensywne działania promocyjne, organizując lub uczestnicząc w misjach gospodarczych, targach, czy konferencjach. Współpracują z samorządami i operatorami mediów w uzbrajaniu terenów, finansując lub współfinansując inwestycje infrastrukturalne. Wspierają, również placówki i wydarzenia kulturalne w regionach. Przede wszystkim jednak opiekują się i służą pomocą przedsiębiorcom, zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i w całym okresie prowadzenia działalności w strefie.

To, co jest nowością w działalności SSE to wspieranie szkolnictwa zawodowego. W ramach nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych z dnia 28 listopada 2014 r. zadania zarządzających strefami zostały poszerzone o działania na rzecz powstawania klastrów oraz prowadzenia współpracy ze szkołami zawodowymi w procesie kształcenia pracowników pod potrzeby rynku pracy. Dostosowanie kwalifikacji pracowników do aktualnych, szybko zmieniających się procesów produkcji jest istotnym problemem przedsiębiorców, który wymaga systemowych rozwiązań i harmonijnego współdziałania wszystkich zainteresowanych stron. Już dziś 161 przedsiębiorców działających w Specjalnych Strefach Ekonomicznych zadeklarowało ponad 4 tys. miejsc praktyk dla uczniów, którzy zdecydują się na naukę w szkołach zawodowych.

Mam nadzieję, że kolejne lata przyniosą nowe inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych, które sprawią, że polska gospodarka będzie jeszcze silniejsza.
Trwa ładowanie komentarzy...