O autorze
6 grudnia 2012 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski powołał Janusza Piechocińskiego na stanowisko Wicepremiera, Ministra Gospodarki. W dniu 22 września 2014 r. ponownie powołany na powyższe stanowisko.

Urodził się 15 marca 1960 r. w Studziankach Pancernych (Mazowsze). Ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Handlu i Usług dzisiejszej Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.W latach 1987-1999 był pracownikiem naukowym SGH, gdzie zajmował się historią gospodarczą XX wieku, historią szkolnictwa ekonomicznego i integracją europejską. Od 1990 r. jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego.Poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. W parlamencie w latach 1991-1997 działał w komisji finansów i budżetu. W latach 1992-1993 był przewodniczącym nadzwyczajnej komisji ds. przeciwdziałania patologii w gospodarce. Był także wiceprzewodniczącym komisji ds. reformy Centrum Gospodarczego.W latach 2000-2001 był członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Prezesie Rady Ministrów. W późniejszych latach zasiadał w komisji infrastruktury (pełnił funkcję przewodniczącego), innowacyjności i nowoczesnych technologii. Dwukrotnie wybierany do sejmiku mazowieckiego, gdzie przewodniczył komisjom budżetu i finansów oraz ochrony środowiska. W latach 1999-2001 był prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Był m.in społecznym prezesem Krajowego Ruchu Ekologiczno-Społecznego.

Żonaty, ma troje dzieci.

Prawo przyjazne dla przedsiębiorcy to podstawa rozwoju gospodarki

Dobre prawo gospodarcze powinno stanowić narzędzie w rękach przedsiębiorców. Pomysłowość, pracowitość i inicjatywa właścicieli firm - dużych, średnich i małych przedsiębiorstw czy zagranicznych inwestorów - jest największą siłą polskiej gospodarki. Przepisy prawa nie powinny ograniczać tego potencjału.

300 zmian w 100 ustawach
Dlatego, odkąd zostałem Ministrem Gospodarki jednym z moich priorytetów jest ciągłe i konsekwentne znoszenie barier prawnych w rozwoju przedsiębiorczości. Od ponad dwóch lat wraz z zespołem młodych i utalentowanych współpracowników, prowadzimy prace na ulepszeniem gospodarczych regulacji. Kontynuujemy tym samym starania moich poprzedników.

W latach 2011-2014 MG wprowadziło blisko 300 zmian w ponad 100 ustawach, które wspierają przedsiębiorców w prowadzeniu firm. Są to efekty wprowadzenia czterech tzw. ustaw deregulacyjnych. Zaproponowaliśmy w nich rozwiązania, które dostosowują obowiązujące przepisy do potrzeb rynku i wymogów nowoczesnej gospodarki.

Głos przedsiębiorców

Nasze działania prowadzimy w oparciu o systematycznie przeprowadzaną przez ekspertów MG analizę tego jako obowiązujące przepisów wpływają na warunki prowadzenia firmy w Polsce. Są one również wynikiem naszej współpracy z przedsiębiorcami i ich przedstawicielami. Ich udział jest dla nas bardzo ważny ponieważ chcemy zmieniać prawo tak aby jego przepisy odpowiadały na oczekiwania prowadzących biznes w Polsce.

Obowiązująca od początku tego roku czwarta ustawa deregulacyjna wprowadza około 40 kolejnych ułatwień w prowadzeniu firmy. Szacujemy, że zaproponowane w niej rozwiązania przyniosą przedsiębiorcom oszczędności w wysokości ok. 0,9 mld zł rocznie. W ramach trzech wcześniejszych inicjatyw dokonaliśmy łącznie 284 zmian w 109 ustawach. Szacujemy, że korzyści finansowe dla gospodarki z wprowadzonych rozwiązań mogą sięgać nawet 8 mld zł rocznie.


Kolejne zmiany
Zależy nam na tym aby zmiany korzystne dla przedsiębiorców były jak najbardziej kompleksowe. Dlatego w ostatnich latach inicjowaliśmy lub angażowaliśmy się w projekty takie jak nowe prawo restrukturyzacyjne, upowszechnianie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych oraz usprawnienie systemu wymiany informacji gospodarczych. Pracujemy również nad projektem ustawy o Nowym prawie działalności gospodarczej które ma na nowo definiować relacje przedsiębiorców z administracją publiczną i być wsparciem dla wszystkich którzy chcą rozwijać swoją działalność.

Tworzenie przyjaznego prawa dla biznesu to proces ciągły. Chcemy je tworzyć wspólnie z przedsiębiorcami i partnerami społecznymi. Dobre prawo gospodarcze to nie przywilej przedsiębiorców lecz fundament nowoczesnej gospodarki. Chcemy, żeby ten fundament był stabilny.
Trwa ładowanie komentarzy...